2 Aralık 2010 Perşembe

Keanu Reeves turns movie in Bydgoszcz

Keanu Reeves w bydgoskiej Operze Nova

 

Keanu Reeves kręci film w Bydgoszczy

Michalina Łubecka
2010-12-02, ostatnia aktualizacja 2010-12-02 12:37


Keanu Reeves turns movie in BydgoszczMichalina Lubecka2010-12-02, last modified 2010-12-02 24:37

W bydgoskich wnętrzach odpytuje sławy zebrane na Festiwalu Plus Camerimage. Przygotowuje dokument o nowoczesnym kinie.

In Bydgoszcz-renowned interior queries collected at the Festival of Oliveira. Preparing a documentary about modern cinema.
 After the screening was held as a long conversation with the guy, mainly concerning his earlier roles.A Reeves arrived in Bydgoszcz, mainly as a producer (including the film "Henry's crime") interested in the idea of taking place in our city 18th International Festival of Cinematography Camerimage. - It is here that has a unique opportunity to meet with representatives of the film industry and talk to them about movies - says Przemysław Wisniewski press office.
Wizyta Reevesa rozpoczęła się wczoraj od zapowiedzi filmu "Henry's crime" przed widownią Festiwalu Plus Camerimage. - To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że mogę być tutaj dzisiaj, by przedstawić wam mój najnowszy film, projekt o którego urzeczywistnieniu marzyłem przez ostatnie cztery lata - mówił do tłumów zebranych w Operze Nova. Po projekcji odbyła się także długa rozmowa z gościem, dotycząca głównie jego wcześniejszych ról.


A Reeves przyjechał do Bydgoszczy głównie jako producent (także filmu "Henry's crime") zainteresowany ideą odbywającego się w naszym mieście 18. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. - Tu właśnie ma niepowtarzalną okazję spotkać się z przedstawicielami filmowego przemysłu i porozmawiać z nimi o kinie - mówi Przemysław Wiśniewski z biura prasowego.
Visit Reeves began yesterday on the announcement of the film "Henry's crime" before an audience of Oliveira Festival. - It is my great honor and pleasure that I can be here today to present you my latest film, a project whose realization I was dreaming the last four years - said to the crowds gathered in the Opera Nova.
Artysta przygotowuje w Bydgoszczy film dokumentalny. Nie korzysta jednak z miejskiego krajobrazu, a jedynie z bydgoskich wnętrz - wykorzystuje je głównie do wywiadów. Sam wciela się w rolę pytającego, zbierając materiały na temat nowoczesnych technologii i zmian w przemyśle filmowym. - Wiemy na pewno, że umówił się już na wywiad z obecnym na plus Camerimage Michaelem Ballhausem - dodaje Wiśniewski.

Trwają również rozmowy z Markiem Żydowiczem, szefem Plus Camerimage na temat współpracy przy produkcji tego dokumentu.

W czasie ponad 50 lat pracy Ballhaus zrealizował zdjęcia do niemal 120 filmów fabularnych i dokumentalnych. Był trzykrotnie nominowany do Oscara za najlepsze zdjęcia. Przez dziewięć lat pracował z Rainerem Wernerem Fassbinderem przy 16 jego zdjęciach, w tym "Małżeństwie Marii Braun" oraz "Marii". Jego stała współpraca z Martinem Scorsese zaowocowała siedmioma filmami, min. "Ostatnim kuszeniem Chrystusa", "Wiekiem niewinności", "Chłopcami z ferajny" oraz "Infiltracją". Ballhaus jest też autorem obrazu w teledyskach takich gwiazd muzyki pop, jak Madonna czy Bruce Springsteen. Trzy lata temu artysta został uhonorowany nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za osiągnięcia międzynarodowe. Był to pierwszy niemiecki operator, który został wyróżniony takim zaszczytem. W ramach Plus Camerimage zasiada w jury Konkursu Debiutów Filmowych. Na festiwalu odbywają się również seanse składające się na retrospektywę jego twórczości i odbierze w Bydgoszczy Nagrodę za Całokształt Twórczości.

Keanu Reeves zostanie w Bydgoszczy prawdopodobnie do jutra.
Źródło: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz


He is preparing a documentary film in Bydgoszcz. Do not use the urban landscape, however, only the interior of Bydgoszcz - use them mainly for interviews. Sam takes on the role of the asker, gathering material on modern technologies and changes in the industry. - We know for sure that it has appointed an interview with the current on the plus Camerimage Michael Ballhaus - added Wisniewski.There are also talks with Mark Żydowicz, the head of Oliveira on cooperation in the production of this document.During more than 50 years of Ballhaus he shot nearly 120 feature films and documentaries. He was thrice nominated for an Oscar for best picture. For nine years he worked with Rainer Werner Fassbinder in 1916 his pictures, including "Marriage of Maria Braun" and "Maria." His partnership of Martin Scorsese has resulted in seven films, min. "The last temptation of Christ", "Age of Innocence," "Boys Tale" and "The Departed." Ballhaus is also the author of the image in music videos such pop stars as Madonna and Bruce Springsteen. Three years ago the artist was awarded the American Society of Cinematographers Achievement International. This was the first German operator, which has been awarded this honor. As part of Oliveira sits on the jury's Debut Film Competition. At the festival are also held sessions consisting of a retrospective of his work and answers in Bydgoszcz Lifetime Achievement Award.Keanu Reeves is in Bydgoszcz, probably until tomorrow.
Source: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

tags