2 Aralık 2010 Perşembe

Hundreds of fans greeted Keanu Reeves in Bydgoszcz Opera

Setki fanów witały Keanu Reevesa w bydgoskiej Operze

Bydgoszcz Beata Korzeniowska, Bydgoszcz
2010-12-02, ostatnia aktualizacja 2010-12-02 09:54
Marek Żydowicz i Keanu Reeves w bydgoskiej Operze Nova
Marek Żydowicz i Keanu Reeves w bydgoskiej Operze Nova
Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta

Jaka jest polska zima? - Very fresh - mówił Keanu Reeves tuż po przyjeździe do Bydgoszczy. Aktor przyleciał do Polski na festiwal Plus Camerimage.

Reeves przyjechał by w Bydgoszczy pokazać swój najnowszy film "Henry's Crime". Aktor zapowiedział pokaz specjalny i zniknął na bankiecie. Jednak po filmie spotkał się z fanami i dziennikarzami.

- Dziękuję, że przyszliście na ten pokaz - mówił do wypełnionej po brzegi widowni bydgoskiej opery. - Macie jakieś pytania? - rzucił aktor. Pytania były, choć zaczęło się od prośby.
- Czy mógłbyś pozdrowić moją żonę, która zastała w domu i która niebawem urodzin naszą córkę? - poprosił z widowni Marcin. - Jasne. Hej Natalia. Życzę wam wszystkiego dobrego - odpowiedział Keanu Reeves, a publiczność zareagowała oklaskami. Po tym pytaniu aktor wdał się z młodzieżą w luźną rozmowę.

Ktoś pytał, czy podoba mu się polska zima, ktoś o sztukę Antoniego Czechowa, która pojawia się w "Henry's Crime". Były pytania o najbliższe plany zawodowe aktora i o to czy może wystąpi w jakiejś polskiej produkcji. - Rozmawiałem już chwilę z obecnym na bydgoskim Camerimage Andrzejem Bartkowiakiem (to jeden z najbardziej cenionych polskich operatorów filmowych, na stałe pracujący w Hollywood - przyp. red.) - odpowiedział Keanu Reeves. - Bartkowiak powiedział, że ma już jakiś scenariusz. Ale na razie żadnych szczegółów - mówił aktor.

Po kilkudziesięciominutowej rozmowie z fanami, Keanu Reeves z uśmiechem pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Spotkanie z aktorem zakończyło się po 2.00 nad ranem.

Reeves najprawdopodobniej zostanie w Bydgoszczy do jutra.

Źródło: Tokfm.pl
 
 
 
 
 
Hundreds of fans greeted Keanu Reeves in Bydgoszcz OperaBeata Korzeniowska Bydgoszcz, Bydgoszcz2010-12-02, last updated 2010-12-02 9:54
What is the Polish winter? - Very fresh - Keanu Reeves said after his arrival to Bydgoszcz. Polish actor flew to the festival of Oliveira.
Reeves came to Bydgoszcz to show his latest film, "Henry's Crime." The actor has announced a special show and disappeared at the banquet. But after the movie met with fans and journalists.
- Thank you for coming to the show - told the audience filled to the brim with the Bydgoszcz Opera. - Do you have any questions? - Cast an actor. The questions were, but began with a request.
 
- Can you greet my wife, which she found in the house and that soon our daughter's birth? - Martin has asked from the audience. - Sure. Hey Natalia. I wish you all the best - answered Keanu Reeves, and the audience responded with applause. After this question, the actor became engaged with youth in a loose conversation.
Someone asked if he likes the Polish winter, one of Anton Chekhov's play, which appears in "Henry's Crime." There were questions about plans for the future professional actor, and whether it can occur in a Polish production. - I have already spoken briefly with the current at the Bydgoszcz Camerimage Bartkowiakiem Andrew (one of the most respected Polish cinematographers, permanently working in Hollywood - ed.) - Keanu Reeves said. - Bartkowiak said he already has a script.
But for now, no details - said the actor.
After talking with the fans kilkudziesięciominutowej, Keanu Reeves with a smile, pose for photos and gave autographs.
The meeting ended with the actor after 2.00 am.
Reeves will probably be in Bydgoszcz tomorrow.

Source: Tokfm.pl

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

tags